Отличия, сертификати, GDPR

Едноличното дружество под името USLUGA.GR M. IKE информира своите клиенти и принципали, че обработва лични данни в съответствие с Европейския регламент 2016/679 и приложимото европейско законодателство

Едноличното дружество под името USLUGA.GR M. IKE е в процес на издаване на сертификат ISO 9001.Стандартът ISO 9001 определя общите изисквания за развитие, внедряване и подобряване на функционирането на даден бизнес, с цел задоволяване на изискванията на клиентите.

Стандартът ISO 9001 може да се прилага от всяка организация, която иска да подобри начина си на работа, независимо от размера или сектора, в който оперира, и е най-разпространеният стандарт за управление в световен мащаб.

ISO 27001 е международно признат стандарт, който определя спецификации за управление на информационната сигурност.

Целта на ISO / IEC 27001: 2013 е да осигури наличието на достатъчни и подходящи контроли по въпросите на поверителността, целостта и наличността на информацията, като по този начин защити данните на заинтересованите страни. Заинтересованите страни могат да бъдат клиенти, организации и фирми, персонал, партньори и обществото като цяло.

Винаги се стремим към най-доброто! Имаме визия, ценности, методи и чрез нашите хора в правилната работна среда пишем собствената си история.