Организация на износа

Потърсете информация за формирането на крайната цена на продуктите, начина на транспорт и техните митнически формалности.

Като SupportTeams можем да ви помогнем да организирате износа по следните начини:

1. Консултации във връзка със създаването на план за действие за организация на износа. Можем да осигурим подкрепа при избора и прилагането на различни методи за управление на проекти, като Agile методологии, както и използването на инструменти като диаграми на Gantt charts и други такива програми за управление на проекти.

2. Помощ при следене на напредъка на програмата: Можем да помогнем в наблюдаването на напредъка на програмата и в предизвестието за възможни закъснения или проблеми при изпълнението на експортната програма. Можем също така да предложим различни решения за справяне с всички проблеми, които могат да възникнат по време на изпълнението на тази програма.

3.Даване на обучение: Можем също така да предлагаме обучение на служителите на компанията, според най-добрите практики на организацията за износ, както и за използването на инструменти за управление на проекти.

4. Даване на подкрепа по отношение на структурите на човешките ресурси: Ние имаме възможност да помогнем за оценката на нуждите от човешки ресурси, които са необходими за изпълнение на програмата за износ и по този начин да помогнем за привличането, обучението и представянето на техните човешки ресурси в световния пазар.

С правилната подкрепа от екипа на SupportTeams можете да създадете една стабилна и ефективна програма за износ, която ще позволява на вашия бизнес да има международно присъствие.

Една компания, която се е фокусирала върху организирането на износа си, може да се радва на много предимства. Някои от тях са:

1. Възможност за разширяване на международния пазар: Чрез организиране на износ, една компания може да разшири присъствието си на различни пазари извън тази на страната си. С развитието на глобализацията, международното присъствие и експанзия са важни за растежа на бизнеса.

2. Увеличаване на продажбите: Чрез установяване на международни дългосрочни взаимоотношения, компанията може да увеличи продажбите си. Приближаването на потреблението, покупките и производството като глобален пазар позволява на бизнеса да увеличи възможностите си за увеличаване на продажбите.

3. Подобрена конкурентоспособност: Чрез организирането на износа една компания може да подобри конкурентоспособността си на световния пазар. Тя може да се възползва от ефективността в управлението на производството и контрола на разходите, както и от разработването на продукти и услуги, базирани на нуждите на международните пазари.

4. Укрепване на имиджа на марката: Международните отношения добавят стойност към имиджа на марката.Една компания, която изнася в чужбина, създава един имидж, като един динамичен и международен бизнес. Следователно, един добър организационен експортен процес може да донесе големи икономически предимства и да повиши глобалната конкурентоспособност на една компания.

Развивайте партньорства с местни партньори на пазарите, на които искате да навлезете.

Защо организация за износ?

Възможност за развитие

Експортната организация открива нови пазари и възможности за развитие на компанията.

Използване на конкурентните предимства

Организацията за износ дава възможност на компанията да използва своите конкурентни предимства, като качество на продукти или по-ниски производствени цени.

Увеличена стойност за акционерите

Експортната организация увеличава стойността на компанията в очите на акционерите и укрепва капитала.

Развитие на стратегическите отношения

Експортната организация дава възможност на компанията да развива стратегически отношения с партньори на международния пазар.

Увеличаване на работния цикъл

Експортната организация позволява на компанията да увеличи работния си цикъл, привличайки нови клиенти и купувачи в международен план.

Подобряване на ефективността

Организацията за износ може да подобри ефективността на компанията в производството и дистрибуцията на своите продукти.

Разширяване на бизнеса

Експортната организация дава възможност на компанията да разшири присъствието си в международен план, увеличавайки присъствието си на международния пазар.

Повишена рентабилност

Организацията за износ може да увеличи рентабилността на компанията, като даде възможност на компанията да продава продуктите си в световен мащаб.

Установявате нуждите на пазара и възможностите на компанията за износ.

 

Диверсификация – Експортната организация дава възможност на компанията да се разграничи от конкурентите си, като предоставя нови и иновативни подходи към производството и дистрибуцията на своите продукти в международен план.

 

Какво казват проучванията?

Организацията на износа изисква подробна и внимателна подготовка, тъй като трябва да се вземат предвид много фактори като езика, законовите изисквания, митническите формалности и изпращането на продукти. Разработването на добър план за износ позволява на компанията да избегне проблеми и да развие едно ефективно международно присъствие.

Според доклад на Международната асоциация на износителите компаниите с организирана експортна дейност имат значително увеличен шанс за растеж в чужбина.
Според проучване на Международния валутен фонд експортната организация позволява на компаниите да постигнат значителни печалби и да подобрят финансовите си резултати.
Според проучване, проведено от ОИСР, компаниите с организирана експортна дейност обикновено имат по-високи нива на заетост и конкурентоспособност.

Според проучвания на Световната банка и Международния валутен фонд компаниите с организирана експортна дейност обикновено имат по-високи приходи и темпове на растеж от компаниите, които предоставят само потребителски продукти и услуги на местния пазар.

Ние сме тук, за да ви помогнем!

Организацията на износа изисква подробна и внимателна подготовка, тъй като трябва да се вземат предвид много фактори като езика, законовите изисквания, митническите формалности и изпращането на продукти.

Разработването на добър план за износ позволява на компанията да избегне проблеми и да развие едно ефективно международно присъствие.

 

export supportteams 1

Група #SupportTeams !

Ние сме най-специалният екип за поддръжка и винаги сме до вас.