Συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις της GDPR και φροντίστε να έχετε μια ευανάγνωστη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπό σας.

Καλωσορίσατε στις υπηρεσίες DPO της εταιρείας μας SupportTeams. Σε μια εποχή όπου η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πιο σημαντική από ποτέ, η ρύθμιση GDPR καλεί όλες τις επιχειρήσεις να προστατεύουν τα δεδομένα των πελατών και των εργαζομένων τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες DPO για εταιρείες που δεν έχουν τους πόρους ή την εμπειρία να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της GDPR. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Ανάλυση της επιχείρησης σας και της επεξεργασίας δεδομένων σας

Σύνταξη του καταλόγου επεξεργασίας δεδομένων

Διεξαγωγή ανασκοπήσεων διασφάλισης της συμμόρφωσης

Συμβουλές και προτάσεις για τη βελτίωση της πρακτικής σας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων

Αντιπροσωπεία σας στις αρχές προστασίας δεδομένων (DPA) και στους χρήστες

Οι υπηρεσίες μας σας βοηθούν να επιτύχετε την συμμόρφωση με την GDPR ενώ διατηρείτε την εστίασή σας στην βασική σας δραστηριότητα. Επικοινωνήστε με εμάς σήμερα για να μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προστατεύσετε τα δεδομένα των πελατών σας.

Κάποιες από αυτές τις δεξιότητες είναι:

"Ασφάλεια δεδομένων και μείωση κινδύνου για επιχειρήσεις"

Η υπηρεσία DPO βελτιώνει την ασφάλεια των δεδομένων ενός πελάτη και μειώνει τους κινδύνους για την επιχείρηση του, μετατρέποντας την πολιτική προστασίας δεδομένων σε σημαντικό πλεονέκτημα.

"Μείωση του κόστους παραβίασης δεδομένων"

Με τη βοήθεια ενός DPO, η επιχείρηση μπορεί να μειώσει το κόστος παραβίασης δεδομένων καθώς μειώνει τα πιθανά κόστη που συνεπάγονται από την παραβίαση των κανονισμών προστασίας δεδομένων.

"Προστασία από παραβιάσεις δεδομένων"

Ένας DPO μπορεί να βοηθήσει στην προστασία της επιχείρησης από πιθανές παραβιάσεις δεδομένων και ακόμα και σε περίπτωση παραβίασης, να επιταχύνει τη διαδικασία αποκατάστασης και αντιμετώπισης της κατάστασης.

"Συμβουλευτική υποστήριξη"

Μια υπηρεσία DPO παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για τα θέματα προστασίας δεδομένων, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση και συμβουλές που βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές και κανονισμούς.

"Διατήρηση εμπιστοσύνης των πελατών"

Μια αποτελεσματική πολιτική προστασίας δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών και στην απόκτηση νέων πελατών. Η προνομιακή προστασία των δεδομένων των πελατών καθιστά την επιχείρηση τους αξιοπιστότερη και αυξάνει την πιθανότητα να κάνουν επαναλαμβανόμενες αγορές.

"Συνέπεια"

Μια υπηρεσία DPO μπορεί να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση λειτουργεί με συνέπεια και συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές και κανονισμούς που αφορούν την προστασία των δεδομένων.

"Ενίσχυση των πολιτικών προστασίας των δεδομένων"

Μια υπηρεσία DPO μπορεί να βελτιώσει και να ενισχύσει τις πολιτικές προστασίας δεδομένων της επιχείρησης πελάτη του.

"Αύξηση αξιοπιστίας"

Η χρήση μιας υπηρεσίας DPO αυξάνει την αξιοπιστία της επιχείρησης και μειώνει την πιθανότητα παραβίασης των κανονισμών προστασίας δεδομένων

Εκπαιδέψτε το προσωπικό σας στο θέμα της προστασίας των δεδομένων και φροντίστε να έχουν οι εργαζόμενοι μια σαφή κατανόηση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προστατεύστε τις βάσεις δεδομένων σας, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή επεξεργασία των δεδομένων.

Στατιστικά για υπηρεσίες DPO

Αναζητείστε μια πλήρη υπηρεσία DPO που μπορεί να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις σας και να παρέχει την αναγκαία προστασία και υποστήριξη για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της GDPR.

Με τη βοήθειά τους, μπορείτε να εξασφαλίσετε τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας και την προστασία των δεδομένων των πελατών και των εργαζομένων σας, διατηρώντας παράλληλα την εκπλήρωση της παραγωγικότητας και των απαιτήσεων της επιχείρησής σας.

0

Σύμφωνα με μια έρευνα του IBM, η καλή διαχείριση των δεδομένων και η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής προστασίας δεδομένων μπορεί να μειώσει το κόστος παραβιάσεων δεδομένων κατά 25%.

0

Οι πελάτες μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τον ενίσχυση του επαγγελματικού τους αξιοποιώντας τον ρόλο των DPO. Ένα ποσοστό 56% των επαγγελματιών που απαντούν σε μια έρευνα της KPMG δηλώνουν ότι έχουν βελτιώσει τις επιθέσεις τους στην εργασία μετά την εκπαίδευση τους στις διαδικασίες προστασίας των δεδομένων.

0

Η υλοποίηση κατάλληλες διαδικασίες προστασίας των δεδομένων αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών. Ιδιαίτερα, ένα ποσοστό 73% των πελατών δηλώνουν πως η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια όσον αφορά την επιλογή των εταιρειών που θα εμπιστευτούν για τις υπηρεσίες τους.

0

Μια αποτελεσματική πολιτική προστασίας δεδομένων μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή των ποινών που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των κανονιστικών απαιτήσεων προστασίας δεδομένων. Το 2019, το ποσοστό παραβάσεων προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 14,5% σε σύγκριση με το 2018.

Η προστασία των δεδομένων!

Μια καλή υπηρεσία DPO πρέπει να παρέχει πλήθος πλεονεκτημάτων σε μια επιχείρηση, όπως η δυνατότητα να αποφύγετε την εξωτερική ανάθεση της δουλειάς, καλύτερη κατανόηση και στήριξη της εν λόγω επιχείρησης στις διαδικασίες επιθεώρησης της συμμόρφωσης, και των διαδικαστικών ελέγχων για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

DPO SupportTeams

ομάδα #SupportTeams !

Είμαστε η πιο ξεχωριστή ομάδα υποστήριξης και είμαστε πάντα δίπλα σας.