Επιτάχυνση Πρότυπων – Με την εφαρμογή του GDPR, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να προσαρμόσουν τις εργασίες τους ώστε να συμμορφωθούν με τον κανονισμό. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία προτύπων και στη μοντερνοποίηση των διαδικασιών τους.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 ( ΓΚΠΔ ) (αγγλικά:General Data Protection Regulation, GDPR) είναι ένας κανονισμός στην νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Αναφέρεται επίσης στη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός των χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ.

Ο πρωταρχικός στόχος του GDPR είναι να δώσει στα άτομα τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και να απλοποιήσει το ρυθμιστικό περιβάλλον για τις διεθνείς επιχειρήσεις ενοποιώντας τον κανονισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπληρώνοντας την Οδηγία Προστασίας Δεδομένων 95/46 / ΕΚ, ο εν λόγω κανονισμός περιέχει διατάξεις και απαιτήσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ατόμων (που ονομάζονται επίσημα υποκείμενα δεδομένων στον ΓΚΠΔ) που βρίσκονται στον ΕΟΧ και ισχύει για οποιαδήποτε επιχείρηση – ανεξάρτητα από την τοποθεσία, την υπηκοότητα ή την κατοικία των υποκειμένων των δεδομένων – που επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες των ατόμων εντός του ΕΟΧ.

Γιατί κάποιος πρέπει να εφαρμόσει το GDPR:

Προστασία των Δεδομένων των Πελατών

Το GDPR διασφαλίζει ότι οι εταιρείες συλλέγουν, χρησιμοποιούν και αποθηκεύουν τα δεδομένα των πελατών τους με τρόπο που είναι νόμιμος, δίκαιος και συμβατός με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Βελτιωμένη Διαφάνεια

Οι εταιρείες πρέπει πλέον να είναι πιο διαφανείς στα δεδομένα που συλλέγουν και να παρέχουν στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τη φύση των δεδομένων τους.

Βελτίωση του Marketing

Με το GDPR, οι εταιρείες μπορούν να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα των πελατών με πιο ακριβείς, στοχευμένους και διαφανείς τρόπους.

Ενίσχυση των Δικαιωμάτων των Ενδιαφερομένων

Το GDPR δίνει στους πελάτες το δικαίωμα να ζητήσουν τα δεδομένα που κατέχετε για αυτούς, το δικαίωμα στην παραγόμενη διαγραφή των δεδομένων τους και άλλα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Εξοικονόμηση Χρημάτων

Η αντιμετώπιση παραβάσεων του GDPR μπορεί να οδηγήσει σε πολύ υψηλές πρόστιμα, οι οποίες μπορούν να επιβαρύνουν τα έσοδα των εταιρειών με σημαντικό τρόπο.

Διατήρηση Καλής Φήμης

Συμμόρφωση με το GDPR βελτιώνει τη φήμη των επιχειρήσεων, δίνοντας στους πελάτες τη διασφάλιση ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή.

Επαναχρησιμοποίηση Δεδομένων

Με το GDPR, οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, επιτρέποντας στις εταιρείες να συνολεύουν και να επαναχρησιμοποιούν δεδομένα με αποφασιστικό τρόπο.

Συνέπεια με Άλλους Κανονισμούς

Πολλοί κανονισμοί σχετικοί με την προστασία των δεδομένων διαφέρουν μεταξύ τους στην παγκόσμια επίκληση. Η συμμόρφωση με το GDPR μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να συμμορφωθούν με άλλους κανονισμούς.

Ενίσχυση της Ασφάλειας – Οι εταιρείες πρέπει πλέον να φροντίζουν ότι τα δεδομένα των πελατών τους παραμένουν ασφαλή.

Στατιστικά για το GDPR

“Μην αγνοείτε τη σημασία της προστασίας των πληροφοριών των πελατών σας. Η υπηρεσία GDPR της εταιρείας SupportTeams παρέχει σε επιχειρήσεις του κάθε μεγέθους τα απαραίτητα εργαλεία για να προστατεύουν τα δεδομένα των πελατών τους σε συμμόρφωση με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις.”

0

Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center, το 64% των αμερικανικών επιχειρήσεων δαπανούν πάνω από 100.000 δολάρια για τη συμμόρφωση με το GDPR.

0

Σύμφωνα με έκθεση της IAPP, το 68% των ερωτηθέντων επαγγελματιών των πληροφορικών υπηρεσιών πιστεύουν ότι η εφαρμογή του GDPR έχει θετικό αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων των πελατών.

0

Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey, το 75% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη δεν είναι απολύτως συμμορφωμένες με το GDPR.

0

Σύμφωνα με έρευνα του Cisco, το 87% των πελατών πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να προστατεύουν περισσότερο τα δεδομένα τους. Η συμμόρφωση με το GDPR είναι μια από τις πρωταρχικές προσεγγίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία αυτών των δεδομένων.

GDPR & SupportTeams

“Προστατεύστε τα δεδομένα της επιχείρησής σας με την υπηρεσία GDPR της εταιρείας SupportTeams.

Η συμμόρφωση με τον κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων θα σας βοηθήσει να προστατευθείτε από ενδεχόμενες παραβάσεις και να διατηρήσετε τους πελάτες σας ευχαριστημένους.”

GDPR Support Teams 1

ομάδα #SupportTeams !

Είμαστε η πιο ξεχωριστή ομάδα υποστήριξης και είμαστε πάντα δίπλα σας.