Ένα υπέροχο εργαλείο που πρέπει να υπάρχει μέσα σε κάθε επιχείρηση

Το HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, με μετάφραση ανάλυση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου) είναι ένα απλό και αποτελεσματικό σύστημα που έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων, ειδικότερα του τελικού προϊόντος.

Με το σύστημα HACCP μπορούμε να προβλέψουμε τους κινδύνους και την πιθανότητα εμφάνισής τους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ενός τρόφιμου, και να αποφύγουμε έτσι την πρόκληση ζημιάς στην υγεία του καταναλωτή. Ουσιαστικά το σύστημα HACCP κάθε μονάδας παραγωγής είναι ένα σύνολο γραπτών διαδοχικών οδηγιών εργασίας και αποτελεσμάτων ή συζητήσεων μοναδικό για κάθε βιομηχανία, βιοτεχνία ή εγκατάσταση παραγωγής.

Οφέλη των πελατών με το HACCP:

Προστασία της δημόσιας υγείας

Με το HACCP, οι επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους είναι ασφαλή για την κατανάλωση από το κοινό.

Μείωση των εργατικών δαπανών

Η εφαρμογή του HACCP βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος εργασίας με τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής στην καθολικότητά της.

Συμμόρφωση με τα κανονιστικά πρότυπα

Η υλοποίηση του HACCP βοηθά τις εταιρείες να είναι συμβατές με αυστηρά κανονιστικά πρότυπα και νόμους.

Βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος

Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν το HACCP διατηρούν τα πρότυπα ποιότητας στις παραγωγές τους.

Αναβάθμιση της εικόνας της επιχείρησης

Μια επιχείρηση που πραγματοποιεί σωστά το HACCP για τα προϊόντα της αναβαθμίζει την εικόνα της και το κύρος της στην αγορά.

Μείωση της απώλειας χρόνου

Οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν το χρόνο που απαιτείται για την παραγωγή και την επεξεργασία προϊόντων με την υλοποίηση του HACCP.

Βελτίωση της ασφάλειας του προϊόντος

Το HACCP βελτιώνει την ασφάλεια των προϊόντων και μειώνει τον αριθμό των ανακλήσεων.

Βελτίωση της αξιοπιστίας των προϊόντων

Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τον HACCP βελτιώνουν την αξιοπιστία των προϊόντων τους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων και των κερδών.

Η εφαρμογή του HACCP έχει οδηγήσει σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας στις εξαγωγές τροφίμων και στις ξένες αγορές, αυξάνοντας έτσι τα έσοδα των παραγωγών (πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).

Στατιστικά με αριθμούς που δείχνουν πώς το HACCP βοηθά!

Στην SupportTeams, κατανοούμε πώς η συμμόρφωση με το HACCP φέρνει αυξημένη αξία στην επιχείρησή σας.

Έχουμε σχεδιάσει τη δική μας προσέγγιση για να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε την πλήρη συμμόρφωση με τα κανονιστικά πρότυπα και τις απαιτήσεις της αγοράς.

0

Η υλοποίηση του HACCP μπορεί να μειώσει την απειλή μικροβιακής μόλυνσης κατά 90% (πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).

0

Η εφαρμογή του HACCP έχει οδηγήσει σε μείωση των κινδύνων κατά 50-75% σε σχέση με την παραδοσιακή παραγωγή τροφίμων (πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).

0

Η εφαρμογή του HACCP στη βιομηχανία κρέατος στις ΗΠΑ έχει οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των ατυχημάτων μέχρι και 25% (πηγή: United States Department of Agriculture).

0

Η εφαρμογή του HACCP έχει οδηγήσει σε μείωση των επισιτιστικών καταγραφών στην Ευρώπη κατά 26% ανά έτος (πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

HACCP & SupportTeams

Η υπηρεσία HACCP μας περιλαμβάνει διάφορες επιλογές για την υλοποίηση του HACCP στον χώρο σας. Οι εμπειρογνώμονές μας θα διενεργήσουν αναλύσεις κινδύνου και θα αναπτύξουν μια προσαρμοσμένη στρατηγική συμμόρφωσης για την επιχείρησή σας.

Επιπλέον, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε τις καλύτερες πρακτικές για τον έλεγχο των επικίνδυνων καταστάσεων, όπως η πρόληψη καταστροφών και η διαχείριση του κινδύνου κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

HACCP Support Teams 1

ομάδα #SupportTeams !

Είμαστε η πιο ξεχωριστή ομάδα υποστήριξης και είμαστε πάντα δίπλα σας.