Οργάνωση εξαγωγών

Αναζητήστε πληροφορίες για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής των προϊόντων, τον τρόπο μεταφοράς και τις τελωνειακές διατυπώσεις τους.

Ως SupportTeams μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην οργάνωση των εξαγωγών με τους εξής τρόπους:

1. Παροχή συμβουλών σχετικά με τη δημιουργία ενός πλάνου δράσης για την οργάνωση των εξαγωγών. Μπορούμε να παρέχουμε στήριξη στην επιλογή και εφαρμογή διαφόρων μεθόδων διαχείρισης έργων, όπως οι μεθοδολογίες Agile, καθώς και τη χρήση εργαλείων, όπως τα Gantt charts και άλλα τέτοια προγράμματα διαχείρισης έργων.

2. Βοήθεια στην παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος: Μπορούμε να βοηθήσουμε στην παρατήρηση της προόδου του προγράμματος και στην προειδοποίηση σε πιθανές καθυστερήσεις ή προβλήματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος εξαγωγών. Επίσης, μπορούμε να σας προτείνουμε διάφορες λύσεις για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση του προγράμματος αυτού.

3. Παροχή κατάρτισης: Μπορούμε ακόμα, να προσφέρουμε κατάρτιση στους εργαζόμενους της εταιρείας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές οργάνωσης εξαγωγών, καθώς και σχετικά με τη χρήση εργαλείων διαχείρισης έργων.

4. Παροχή υποστήριξης σχετικά με τις δομές ανθρώπινου δυναμικού: Έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε στην αξιολόγηση των αναγκών ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται για την εκτέλεση του προγράμματος εξαγωγών και να βοηθήσουμε έτσι στην προσέλκυση, εκπαίδευση και εκπροσώπηση του ανθρώπινου δυναμικού τους στην παγκόσμια αγορά.

Με τη σωστή υποστήριξη από την ομάδα του Support Teams, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ισχυρό και αποτελεσματικό πρόγραμμα εξαγωγών που θα επιτρέπει στην επιχείρησή σας την παρουσία της σε διεθνές επίπεδο.

Μια εταιρεία που έχει επικεντρωθεί στην οργάνωση των εξαγωγών της μπορεί να απολαμβάνει πολλά πλεονεκτήματα. Κάποια από αυτά είναι τα εξής:

1. Δυνατότητα επέκτασης στη διεθνή αγορά: Με την οργάνωση εξαγωγών, μια εταιρεία μπορεί να επεκτείνει την παρουσία της σε διάφορες αγορές πέρα ​​από αυτήν της χώρας της. Με την εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης, η διεθνής παρουσία και η επέκταση είναι σημαντικές για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

2. Αύξηση των πωλήσεων: Με τη δημιουργία διεθνών μακροπρόθεσμων σχέσεων, η εταιρεία μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις της. Η προσέγγιση της κατανάλωσης, της αγοράς και της παραγωγής ως μιας παγκόσμιας αγοράς επιτρέπει στην επιχείρηση να αυξήσει τις ευκαιρίες της για αύξηση των πωλήσεων.

3. Βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα: Με την οργάνωση των εξαγωγών, μια εταιρεία μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της στην παγκόσμια αγορά. Μπορεί να επωφεληθεί από την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της παραγωγής και τον έλεγχο του κόστους, καθώς και από την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες των διεθνών αγορών.

4. Ενίσχυση του brand image: Οι διεθνείς σχέσεις προσθέτουν αξία στο brand image. Μια εταιρεία που εξάγει στο εξωτερικό δημιουργεί μια εικόνα ως μια δυναμική και διεθνής επιχείρηση. Επομένως, μια καλά οργανωμένη διαδικασία εξαγωγών μπορεί να επιφέρει μεγάλα οικονομικά πλεονεκτήματα και να αυξήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης.

Αναπτύξτε συνεργασίες με τοπικούς συνεργάτες στις αγορές που επιθυμείτε να εισέλθετε.

Γιατί η οργάνωση εξαγωγών;

Αναπτυξιακή ευκαιρία

Η οργάνωση εξαγωγών ανοίγει νέες αγορές και αναπτυξιακές ευκαιρίες για την εταιρεία.

Αυξημένη αξία για τους μετόχους

Η οργάνωση εξαγωγών αυξάνει την αξία της εταιρείας στα μάτια των μετόχων και ενισχύει το κεφάλαιο.

Αύξηση του κύκλου εργασιών

Η οργάνωση εξαγωγών επιτρέπει στην εταιρεία να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της, προσελκύοντας νέους πελάτες και αγοραστές σε διεθνές επίπεδο.

Επέκταση της επιχείρησης

Η οργάνωση εξαγωγών δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να επεκτείνει την παρουσία της σε διεθνές επίπεδο, αυξάνοντας την παρουσία της στη διεθνή αγορά.

Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

Η οργάνωση εξαγωγών δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, όπως η ποιότητα των προϊόντων ή οι χαμηλότερες τιμές παραγωγής.

Ανάπτυξη στρατηγικών σχέσεων

Η οργάνωση εξαγωγών παρέχει τη δυνατότητα στην εταιρεία να αναπτύξει στρατηγικές σχέσεις με εταίρους στη διεθνή αγορά.

Βελτίωση της αποδοτικότητας

Η οργάνωση εξαγωγών μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα της εταιρείας στην παραγωγή και διανομή των προϊόντων της.

Αυξημένη κερδοφορία

Η οργάνωση εξαγωγών μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία της εταιρείας δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία να πουλά προϊόντα της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Προσδιορίστε τις ανάγκες της αγοράς και τις δυνατότητες της εταιρείας για εξαγωγές.

Διαφοροποίηση Η οργάνωση εξαγωγών δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της, παρέχοντας νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις στην παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων της σε διεθνές επίπεδο.

Τι λένε έρευνες;

Η οργάνωση εξαγωγών απαιτεί αναλυτική και προσεκτική προετοιμασία, καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες όπως η γλώσσα, οι νομικές προϋποθέσεις, οι τελωνειακές διατυπώσεις και η αποστολή των προϊόντων. Η ανάπτυξη ενός καλού σχεδίου εξαγωγών επιτρέπει στην εταιρεία να αποφύγει προβλήματα και να αναπτύξει μια αποτελεσματική διεθνή παρουσία.

Σύμφωνα με μια έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Εξαγωγέων, οι εταιρείες με οργανωμένες εξαγωγικές δραστηριότητες έχουν μια σημαντικά αυξημένη πιθανότητα για ανάπτυξη στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με μια έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οργάνωση εξαγωγών επιτρέπει στις εταιρείες να επιτύχουν σημαντικά κέρδη και να βελτιώσουν την οικονομική τους απόδοση.

Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη από τον ΟΟΣΑ, οι εταιρείες με οργανωμένες εξαγωγικές δραστηριότητες έχουν συνήθως υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με έρευνες της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι εταιρείες με οργανωμένες εξαγωγικές δραστηριότητες έχουν συνήθως υψηλότερα έσοδα και ποσοστά ανάπτυξης από τις εταιρείες που παρέχουν μόνο καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες στην τοπική αγορά.

Είμαστε κοντά σας για να σας βοηθήσουμε!

Η οργάνωση εξαγωγών απαιτεί αναλυτική και προσεκτική προετοιμασία, καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί παράγοντες όπως η γλώσσα, οι νομικές προϋποθέσεις, οι τελωνειακές διατυπώσεις και η αποστολή των προϊόντων.

Η ανάπτυξη ενός καλού σχεδίου εξαγωγών επιτρέπει στην εταιρεία να αποφύγει προβλήματα και να αναπτύξει μια αποτελεσματική διεθνή παρουσία.

export supportteams 1

ομάδα #SupportTeams !

Είμαστε η πιο ξεχωριστή ομάδα υποστήριξης και είμαστε πάντα δίπλα σας.